Copyright 2018 - Yazılım Çözümleri

İNTEK Bilgisayar Yazılım Hizmet Sözleşmesi Paket 1

İNTEK Bilgisayar Yazılım Hizmet Sözleşmesi

PAKET-1

1- KULLANICI, sözleşme süresi boyunca kullanmakta olduğu İNTEK’e ait bilgisayar programı hakkında; resmi tatil günleri hariç Pazartesi-Cumartesi saat: 09.00-18.00 arası ofis telefonlarından 18.00-21.00 arası nöbet destek telefonlarından (aynı telefon görüşmesinde ya da gerekiyorsa KULLANICI’ nın yeniden telefonla araması sırasında)  düzenli telefon desteği alacaktır.

2- KULLANICI sözleşme süresi boyunca İNTEK’ e ait bilgisayar programlarının kullanımı sırasında karşılaştığı bilgi eksikliği, kullanım hatası ve sorunların çözümü için İNTEK’ ten ücretsiz internet üzerinden uzak bağlantı desteği alacaktır.

3- Programın KULLANICI tarafından, lisanslanmış aynı bilgisayara yeniden kurulumu’ nun gerektiği durumlarda(virüs, formatlama vb) programın ve programın çalışması için zorunlu olan uygulamaların(SQL VB)kurulumunun KULLANICI tarafından yapılması sonrasında programın yeni lisans anahtarı ile çalışması için gereken lisans anahtarı KULLANICI ya ücretsiz olarak verilecektir. Bu gibi durumlarda İNTEK, lisanslama öncesi kurulum kontrol hakkını saklı tutar. Programın daha önce kurulu bulunduğu bilgisayardan ayrı bir bilgisayara kurulması ve çalıştırılması ayrıca değerlendirilecektir.

4- KULLANICI nın kurulumu kendisinin yapamaması durumunda, kurulum işleminin İNTEK tarafından KULLANICI nın bilgisayarına kurulum yapılmasının gerektiği durumlarda kurulum ücreti KULLANICI dan ayrıca tahsil edilecektir. Yıllık devir işlemleri de bu sözleşmenin kapsamı dışında ayrıca ücretlendirilerek yapılacaktır.

5- Müşterinin bu sözleşme kapsamında çözülemeyen, KULLANICI yerinde aktif ve fiili desteği gerektiren hizmetler için İNTEK tarafından talep edilebilecek yerinde servis bedeli ayrıca alınacaktır. Bu gibi durumda yol, yemek ve konaklama müşteriye ait olacaktır

6- Fiyatlandırma yıllık bedel üzerinden hesaplanacak ve bedel ödemesi yıllık tutar üzerinden bir defada yapılacaktır.

7- Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler müşterinin lisanslı olarak satın almış olduğu İNTEK otomasyon yazılımları dışında hiçbir donanım ve yazılım ürünü için geçerli değildir.

8- İNTEK, KULLANICI ya karşı DESTEK konusunda bu sözleşmede açıkça belirtilmiş hususlar dışında herhangi bir yükümlülük taahhüdünde bulunmamaktadır.

9-  KULLANICI’ nın bilgisayarında kullanılan İNTEK e ait yazılımlar dışında diğer lisanslarından İNTEK hiçbir biçimde sorumlu tutulamaz, hakkında işlem yapılamaz.

10- Bu sözleşme 10(on) maddeden ibaret olup, sözleşme bedelinin İNTEK’ e yapılan ödeme ile birlikte yürürlüğe girecektir. Tarafların karşılıklı yazılı beyanı(e-posta, faks veya yazılı diğer bildirimler.) ile sona erecektir. Süresi bitmeden iptal edilmiş sözleşmeler Kullanıcıya bedel iadesi hakkını içermez.           

 

İNTEK adına                                                                                                           Kullanıcı adına

Adı Soyadı                                                                                                                   Adı Soyadı

İmza/Kaşe                                                                                                                     İmza/Kaşe

f t g m